Politica de Confidentialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata si completata, selfprint.ro are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situația contului lor de pe selfprint.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.
Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a selfprint.ro și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de catre selfprint.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfasurarea și/sau derularea de catre selfprint.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activitați comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. Excepție pot face cazurile prevazute de lege sau cele stabilite de comun acord cu partenerul nostru.
Pentru un magazin online, notificarea către ANSPDCP nu mai este necesară pentru colectarea datelor personale care sunt folosite doar în scop de marketing sau livrare a produselor (care sunt cazurile majoritare întâlnite de noi în practică). Notificarea este obligatorie doar în cazuri speciale cum ar fi: originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice, despre starea de sănătate şi viaţa sexuală ori de natură similară.